Database ‘Hart voor de schepping’

Themapakketten en presentaties


Toelichting: de themapakketten bevatten een compleet uitgewerkt programma voor bijvoorbeeld een scheppingszondag, themakerkdienst, bijbelstudie of andere bijeenkomst waar verdieping rondom schepping en geloven centraal staat. Bij de pakketten is in veel gevallen een ondersteunende powerpoint presentatie beschikbaar.

Themapakket – What a wonderful world  |  Presentatie bij – What a wonderful world

Themapakket – Stad in bloei  |  Presentatie bij – Stad in bloei

Themapakket – Jezus en de aarde  |  Presentatie bij – Jezus en de aarde

Themapakket – Verwondering

Themapakket – Dag schepping?!

Themapakket – Levenskunst

Themapakket – Buitengewoon

Themapakket – Hart voor de schepping!

NB: Sommige gegevens (o.a. links) in deze themapakketten kunnen verouderd zijn. Neem contact op met A Rocha Nederland in geval van vragen. 

Lezingen, preken en artikelen


Toelichting: onderstaand is een verzameling teksten rondom het thema geloven en schepping geplaatst. Deze materialen kunnen gebruikt worden ter voorbereidingen van een studiebijeenkomst of lezen. De teksten zijn zo bewerkt dat direct gebruik als inleiding mogelijk is. Bij een aantal preken is een ondersteunende powerpoint presentatie beschikbaar.

Lezing – De identiteit van christenen in Gods schepping (Dave Bookless)

Lezing – Spelen met walvissen (Stefan Paas)

Lezing – Adam, waar ben je? (Ton Vos)

Lezing – De roeping van een christen in een gebroken schepping (Barend Kamphuis)

Lezing – Recht doen en zorg voor de schepping (Embert Messelink)

Preek EngelstaligA thriving city (Jeroen Sytsma) | Presentatie bij – A thriving city Bijbellezing | Presentatie bij A thriving city Preek

Preek – Dino, dodo en dodaars (Jeroen Sytsma, nalv Genesis 1)  |  Presentatie bij – Dino, dodo en dodaars

Preek – Hoe talrijk zijn uw werken Heer (Jeroen Sytsma, Psalm 104)  |  Presentatie bij – Hoe talrijk zijn uw werken, Heer

Brief – Oproep van natuurbeschermers aan kerken – Toon hart voor de schepping

 

Inspirerende beeldmateriaal


Toelichting: het hier aangeboden beeldmateriaal bestaat uit songs met clip, powerpoint presentaties, foto’s en algemeen materiaal. Verbindende thema is Hart voor de schepping; steeds staan geloven en schepping centraal. Een aantal koppelingen bevatten een link naar een externe webpagina zoals Vimeo en YouTube.

 

A Rocha in de media


Toelichting: over onze activiteiten wordt regelmatig bericht in de media. Deze publicaties zijn vaak informatief, verdiepend en opiniërend. Naast dat zij een beeld geven van de A Rocha activiteiten, bevatten de publicaties inspiratie rondom het tonen van Hart voor de schepping.

 

Externe websites partners


Toelichting: onze partners bieden op hun websites informatie, materialen en voorbeelden die zeer bruikbaar zijn bij het nadenken over en invullen van Hart voor de Schepping. 

 

Externe websites algemeen


Toelichting: door diverse natuur en milieu organisaties worden bruikbare ideeën en uitwerkingen aangeboden die raakvlakken hebben met Hart voor de Schepping. Onderstaande websites bieden praktische handvatten die bruikbaar zijn bij het tonen van Hart voor de Schepping. 

Terug naar de Hart voor de Schepping startpagina.